”Avskaffa Riksidrottsförbundet”

Riksidrottsförbundet får två miljarder kronor av staten varje år för att stötta svensk idrott. Men hälften av pengarna når aldrig idrottsföreningarna. Det menar statsvetaren Filip Wiljander i sin Timbro-rapport “Svensk idrottspolitik – en bollbyråkrati” där han föreslår att Riksidrottsförbundet i sin nuvarande form avskaffas och att man i stället låter kommunerna finansiera idrotten.


Riksidrottsförbundet är en fristående orga