Samlat grepp ska ge Avenyn ny glans

Den nära en kilometer långa Kungsportsavenyn i Göteborg ska bli Sveriges vackraste gata. Det planerar Göteborgs Stad för tillsammans med fastighetsägare i en större upprustning under de närmaste åren. Visionen är att Avenyn ska sticka ut och få en egen identitet som stärker Göteborgs varumärke bland europeiska städer.


Kungsportsavenyn, allmänt kallad Avenyn, sträcker sig brett och pampigt genom Göteborg.
Kungsportsavenyn, allmänt kallad Avenyn, sträcker sig brett och pampigt genom Göteborg. Nu tas ett samlat grepp för att förändra gatan som ska bli Sveriges vackraste. Foto: Alexander Ljungqvist/Göteborgs Stad

Göteborgs Stad och huvuddelen av fastighetsägarna längs Avenyn har skrivit under ett första samverkansavtal för att ta fram underlag för utvecklingen av stadens paradgata. Medverkar gör också det kommunala fastighetsbolaget Higab och Avenyföreningen, som representerar cirka 250 företag i området.


I den nya utformningen av Avenyn ska högtidlighet samsas med en vänlig och inkluderande atmosfär. En plats tillgänglig för alla och där konst och kultur blir en del av identiteten.


– Avenyn är ett av Göteborgs starkaste varumärken och göteborgarnas stolthet. Gatan har länge tagits för given men nu måste den rustas upp och kvaliteten måste höjas. Den behöver vårdas och utvecklas för att fortsätta vara en viktig del i att stärka stadens identitet, säger Jessika Wassberg, vd på Avenyföreningen.

Avenyn är nästan en kilometer lång och det är drygt 40 meter mellan husfasaderna. När husen byggdes hade de trädgårdar framför men dessa togs bort under 1970-talet och trottoarerna blev då 15 meter breda. Ytorna har under åren möblerats och nyttjats bland annat för uteserveringar men inte förrän nu kommer ett samlat grepp att tas på hela gatans utformning.


Göteborgs Stad har tidigare gjort ett försök att gestalta om Avenyn men processen stoppades utan att något av förslagen genomfördes.


– En viktig skillnad mot det vi försökte då, är att nu är fastighetsägarna tydligare med från början i processen. Ett viktigt ord i arbetet är samverkan och vi kommer nu tillsammans genomföra en projekttävling för att få in intressanta förslag och riktigt bra kompetens för det fortsatta arbetet, säger Birgitta Lööf, processledare på stadsbyggnadskontoret.

Ett inriktningsdokument har arbetats fram där det står att projektets övergripande syfte är ”att Avenyn och Götaplatsen ska ges ett uttryck som bekräftar platsens betydelse och återupprättar Avenyns status och skönhet”. En projekttävling kommer att genomföras under första halvan av 2022 och den första etappen av omvandlingen bedöms dra igång under andra kvartalet 2024.


Kostnaderna för upprustningen av Avenyn, exklusive Götaplatsen, har beräknats till sammanlagt 300 miljoner kronor vilket Göteborgs Stad och fastighetsägarna delar på. Utöver detta bekostar staden mindre trafikåtgärder och underhåll, liksom upprustning av Götaplatsen, för sammanlagt 117 miljoner kronor.