Att ta cykeln istället är inte alltid bra

Många ser fördelar med cykel som färdmedel när de är måttligt alkoholpåverkade. Att cykla med alkohol i kroppen tycks också vara socialt accepterat, trots att det finns en rad nackdelar. Detta framgår av en VTI-studie som ingår