Askim Escape Pod ska väcka klimatfrågor

Under hösten har konstnären Jens Evaldsson skapat en träflotte med genomskinlig överbyggnad, en så kallad geodesic dome, vid Askimsbadet i Göteborg. Konstverket är en fullt fungerande flotte men också en kommentar på klimatförändringarna.


Den 8 december invigs Askim Escape Pod, som då också har fått en färdig överbyggnad. Foto: Jens Evaldsson

Det är på uppdrag av Trygg, vacker stad, park- och naturförvaltningen och Göteborg Konst som konstnären Jens Evaldsson konstverket Askim Escape Pod och ett tillhörande pedagogiskt program. Utöver arbetet med flotten har Jens Evaldsson arrangerat samtal och workshopar med barn och unga runt om i Göteborg på teman med koppling till katastrof och klimat. Workshoparna har bland annat resulterat i skräpskulpturer tillverkade av strandskräp. Skulpturerna kommer att ställas ut i det pedagogiska centret Blåmusslan och utställningsrummet Långgrundet som finns vid badet.

Tanken med Askim Escape Pod är att konstverket ska vara öppet för alla att använda på olika sätt. Den genomskinliga överbyggnaden gör att den kan användas under hela året och i alla väder.


– Man kan sitta i den och titta på stjärnorna eller solnedgången. Den relaterar även till klockan eftersom den har tolv sidor. På så sätt associerar den både till klimatfrågan och hur lite tid vi har på oss att lösa problemen, berättar Jens Evaldsson.

Askim Escape Pod är ett flyttbart landmärke och ska vara en associativ social yta för möten, konst, föreläsningar och workshops. Den slutgiltiga installationen vill väcka frågor om människans relation till naturen med fokus på havet – nedskräpning, klimat, katastrofforskning, energifrågor och havet som offentlig plats.