Asfalt blir till äng under övergångsperiod

I Malmö har en asfaltsyta förvandlats till en blomstrande äng under en övergångsperiod. Till ängen används återvunnet material och biokol som bidrar till att minska klimatpåverkan. Kommer det att fungera? Kommer det att gynna den biologiska mångfalden och pollinatörerna mitt i staden? Det är just det man vill testa.


#skeppsbrokajen #malmö #urbanäng #biologiskmångfald #pollinatörer
På Skeppsbrokajens asfaltytor kommer en äng att blomstra i sommar. Foto: Åsa Svensson/Malmö stad

På Skeppsbrokajen i centrala Malmö anläggs nu en tillfällig urban äng som ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Rest till Bäst, ett innovationsprojekt som producerar biokol av organiska restprodukter. Ängen blir en del i förvandlingen av Skeppsbrokajen och är ett tydligt exempel på en möjlig mellananvändning. Ett sätt att skapa värde på en plats under planeringstiden inför en ytas större förändring.


– Vi hoppas att testerna ska visa på den potential som finns för att skapa höga biologiska värden på en annars död asfaltsyta. Dessutom är materialet som helhet tänkt att kunna återanvändas på en ny plats, när tiden för mellananvändning just här är över, och då med en rik fröbank av ängsväxter, säger Larsola Bromell, landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret.

Ängsytan anlades i början av juni och förväntas stå i blom redan under sensommaren.