Äpple nytt landmärke i Örebro

Nu är det klart att det blir konstverket ”Äppletanke” av Bigert & Bergström som kommer att ta plats på toppen av Vivallakullen i Örebro.Tanken med ett konstverk på kullen är att skapa ett landmärke. Konstverket ska vara en tillgång för de människor som bor och verkar i närheten. Syftet med att sätta ett konstverk på kullen är också att det ska förhöja upplevelsen av platsen och fungera i samklang med omgivningen.

Under hösten 2017 fick yrkesverksamma konstnärer möjlighet att anmäla sitt intresse för uppdraget att skapa ett konstverk till Vivallakullen, fyra valdes ut till skissuppdrag.

Jurygruppen har nu beslutat att ge uppdraget till Bigert & Bergström med motiveringen:


”I form av ett äpple görs en skulptur att sitta i eller vara kring. Skulpturen är så pass stor att den rymmer flera personer åt gången och juryn anser att Bigert & Bergströms skissförslag på ett fint sätt samverkar med platsen. Man kan spegla sig själv och omgivningen i den blanka ytan och solen kommer få delar av skulpturen att lysa och kasta solkatter. Skulpturen kommer att vara en bidragande orsak till att besökaren vill vandra upp för kullen och den kommer att förhöja upplevelsen av platsen. Äpplet är också en tydlig symbol för kunskap och hälsa. Materialet, rostfritt stål, är mycket slagtåligt och har lång hållbarhet.”


Äpplet blir minst 3 meter högt i rostfritt stål. Dess bett, som är blankpolerat, ger plats för flera personer att sitta.

– Att se sig själv i äpplets spegelyta, skratta för att sedan sitta ner och titta ut över staden och fundera över stort och smått är vår önskan med skulpturen, säger Lars Bergström som är en i konstnärsduon bakom förslaget.


– Det är roligt att juryn valt ett konstverk som jag hoppas kommer vara till glädje och inspiration för alla barn och ungdomar som är på kullen. Konst behöver också finnas på platser där vi vistas till vardags och skapar mötesplatsen, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Vivallakullen ligger i norra delen av Örebro och tillkom under 1960- och 70-talen i samband med att denna del av Örebro byggdes. Från dess högsta punkt har man en god utsikt över staden. Själva kullen och dess närmaste omgivning är ett grönområde som idag erbjuder möjlighet till rekreation. Området kommer att utvecklas ännu mer för att göra parken attraktivare och tillgängligare.


I den framtida utformningen ryms bland annat tydligare entréer till området, en ny lekplats och utegym. Det kommer också att byggas en trätrappa upp till kullens topp. Projektet är en del av det bidrag kommunen fått från Boverket för att förbättra utemiljöer i socialt utsatta områden.

Kommunens budget för den konstnärliga gestaltningen är 660 000 kronor (exklusive moms). För beslutat och genomfört skissuppdrag utbetalades 25 000 kronor (exklusive moms) till respektive konstnär. Skulpturen planeras vara på plats i slutet av 2018.