Appen Badläge ska få föräldrar att ha bättre uppsikt

Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldrarna 1–6 år och beror ofta på bristande uppsikt. Trygg-Hansa lanserar nu appen Badläge för att uppmana föräldrar att hålla uppsikt över sina barn på badplatsen genom att slå på Badläge – både i sinnet och i mobilen. Med Badläge blockeras mobilen från allt utom nödsamtal och det blir lättare att fokusera på barnen.


#badläge #badasäkert #trygghansa #drunkning #badamedbarn
Mobilen är en distraktion som kan sluta i tragedi på badplatsen. Appen Badläge blockerar alla appar i mobilen så att den inte pockar på uppmärksamhet och all fokus kan läggas på barnen istället. Foto: Trygg-Hansa

Sommar och bad är härligt men innebär tyvärr även att drunkningssäsongen är här. I en undersökning* som genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa uppger många föräldrar att det är svårt att hålla uppsikt över barnen på badplatsen. Var tredje förälder (30 procent) är ganska eller mycket orolig för att något ska hända deras barn när de är och badar. Fler än var fjärde förälder (27 procent) har förlorat uppsikten över ett badande barn.


Våra mobiltelefoner följer med även till badplatsen men där kan deras pockande på uppmärksamhet sluta i en tragedi. Det är lätt att tappa fokus, om än bara för en liten stund, och en drunkning går fort och sker ofta ljudlöst. Novus-undersökningen visar att bara var fjärde förälder (38 procent) aldrig håller på med mobilen när de är och badar med barnen.

Appen Badläge blockerar alla appar när den är aktiverad. När den avaktiveras fungerar allt som vanligt igen och man ser då missade samtal, meddelanden och notifikationer.


− Det är viktigt att lägga undan mobilen när du är och badar med barnen. Jag uppmanar alla att slå på badläge, inte minst i sinnet. När Badläge är aktiverat hålls telefonen tyst och du kan bara ringa nödsamtal. Det blir då lättare som förälder att hålla uppsikt och känna sig trygg medan barnen badar säkert, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.


Barn är snabba och kan fort hamna utom synhåll. För en säkrare badsommar uppmanar Trygg-Hansa föräldrar att bada tillsammans med barnen och ha allt fokus på dem. Varje sekund är avgörande vid ett drunkningstillbud.


− Redan efter 3–4 minuter under ytan uppstår hjärnskador på grund av syrebrist. Många inser inte hur fort förloppet kan vara om tillsynen brister och att barnet faktiskt befinner sig i livsfara. När man kommer till stranden skall man som förälder ha tillsyn på de mindre barnen hela tiden, säger Andreas Claesson, docent vid Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet samt ordförande för Svenska HLR-rådet.

Nästan en av fyra (24 procent) föräldrar tycker att det är okej att deras barn badar utan sällskap av vuxen. Dessutom uppger en av fem (21 procent) att de känner sig trygga när barnet badar om det kan simma.

− Att ett barn kan simma innebär inte att man är säker från drunkningsolyckor. Du som förälder måste alltid göra en bedömning av vilken förmåga just ditt simkunniga barn har att hålla sig till de badregler ni har kommit överens om, säger Alexandra Gahnström.


* Syftet med undersökningen var att undersöka föräldrars badvanor med sitt barn och genomfördes via webbintervjuer i en slumpmässigt rekryterad och riksrepresentativ Sverigepanel. Totalt genomfördes 1045 intervjuer under perioden 26–31 maj 2020. Målgruppen var föräldrar med barn i åldern 2–9 år. Deltagarfrekvensen var 67 procent.