Sveriges mest kompletta anläggning för utomhuscykling

Sigtuna får fem miljoner kronor av Arvsfonden för att utveckla Sigtuna Bike Arena – Sveriges mest kompletta anläggning för utomhuscykling. Pengarna ska användas för att centralt i Sigtuna stad bygga en XCO-bana, en flowtrail och ett teknikområde.


#sigtunabikearena #mountainbike #xcobana #pumptrack #flowtrailrack #sigtuna
Sigtuna Bike Arena kommer att erbjuda cykling för alla – från proffs till barn – i centrala Sigtuna. Foto: Caroline Englund

Sigtuna Bike Arena kommer att anläggas i och omkring den nya, centrala stadsdelen Sigtuna stadsängar och är ett samarbete mellan den ideella föreningen Sigtuna Sports Club, Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, Bonava, Sigtunahem och Sigtuna kommun. Ambitionen är att erbjuda cykling som passar alla – proffs, motionärer, familjer, barn och ungdomar.


I den första fasen planeras en XCO-bana (Cross Country Olympisk disciplin) som är en mountainbike-bana med byggda hinder som håller OS-klass, en flowtrail som är en böljande väg med kurvor och gupp som kan åkas av alla samt en skills-area som är ett övningsområde för att utveckla sina förmågor på cykel. Tanken är att arrangera internationella tävlingar men framför allt ska Sigtuna Bike Arena vara öppen för alla.

I steg två planeras en pumptrack i asfalt där man i huvudsak med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln framåt istället för att trampa. Pumptracken ska ha en standard som tillåter officiella VM-kvaltävlingar, men även vardagslek för barn och ungdomar som cyklar, åker kickbike eller skateboard. Totalt uppskattas investeringen i Sigtuna Bike Arena att landa på drygt 15 miljoner kronor.


– Vår vision är att etablera Sigtuna som Sveriges främsta och mest hållbara mtb-destination. Vi påbörjade det här projektet våren 2019 genom en förstudie följt av en enklare grävd bana men utan professionellt anlagda hinder. Genom att Arvsfonden går in och stöttar oss med fem miljoner kan vi påbörja resan mot att förverkliga vår vision, säger Fredrik Jonson, ordförande i Sigtuna Sports Club.


Förutom Sigtunas invånare förväntas Sigtuna Bike Arena även få besökare från Stockholm, Uppsala och hela Mälardalen eftersom det saknas någon motsvarande cykelanläggning i regionen. I förlängningen vill man kunna erbjuda en komplett cykelupplevelse genom att knyta ihop Stockholm och Uppsala genom Upplandsleden, så att det går att cykla från Lunsen i Uppsala till Sigtuna Bike Arena. Det finns även planer på uppmärkt rekreationscykling i Sigtuna på grusvägar och stigar mellan slott, sevärdheter och fornlämningar.


Sigtuna Bike Arenas banor kommer så långt det är möjligt att följa den existerande naturen runt Sigtuna stadsängar. Stor hänsyn kommer att tas för att undvika konflikter mellan skidspår, löpning, friluftsliv och cykel då det är viktigt att alla ska kunna vistas i naturen.

Banan väntas stå klar i slutet av 2020. Utöver banan finns planer på service såsom verkstad, cykeltvätt, cykelförvaring och café.