Ammoniakläckage stänger bandybana

Efter ett ammoniakläckage på bandybanan vid Ruddalens idrottscentrum i Göteborg måste nu en del av banan stängas för resten av säsongen.– Vi har sedan i slutet av november arbetat med felsökning av ammoniakläckan och ännu har våra specialister inte kunnat lokalisera läckan. Arbetet är komplicerat och vi tvingas nu stänga en del av bandybanan för säsongen, säger Anders Ramsby, förvaltningsdirektör på idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad.


– En tredjedel av isen måste stängas helt. Det är oerhört olyckligt för bandyklubbarna och deras aktiviteter där, men ur miljösynpunkt har vi inget val. Säkerheten måste gå före.

I slutet av december hade idrotts- och föreningsförvaltningen möte med entreprenören och miljöförvaltningen för att gå igenom förfarandet i sökningen efter läckan. Felsökningen har fortsatt med nuvarande metod, det vill säga att fylla på med gas för att sedan, genom mätningar, lokalisera läckan. Schakten har utökats för att på så vis kunna frilägga rören ytterligare. Trots detta lyckades man inte hitta läckan och strax innan jul var man tvungen att avbryta själva grävarbetet och göra en ny plan, med ett nytt angreppssätt.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har nu tagit fram en handlingsplan för hantering av förorenade jordmassor och vatten.

– Att ammoniak läcker ut i grundvattnet är något vi inte tar lätt på. Det är oerhört allvarligt och ur miljöhänsyn har vi inget annat val än att stänga banan under reparationstiden, säger Andreas Nilsson, enhetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen. 


Just nu finns inget läckage då systemet är stängt. Men risken för miljöpåverkan är stor om systemet startas igen. Det mest akuta är att ta hand om de kontaminerade jordmassorna som grävts upp. Detta måste ske omgående och tas omhand för destruktion. Därefter kommer arbetet med felsökning att fortsätta.


Hur långt tid arbetet kommer att ta är i nuläget oklart, men bandyklubbarna kommer tyvärr inte kunna spela på Ruddalen denna säsong.