Allt fler aktiva i Uppsala

Allt från bio och bollsporter till att träna på gym och fiska lockar allt fler uppsalabor i alla åldersgrupper. Det framgår av den fritidsvaneundersökning som Uppsala kommun genomförde i juni. Undersökningen kan utgöra ett underlag inför kommunens beslut om investeringar i fritidsanläggningar.


Det är bra för både kropp och själ att röra på sig. Det gäller även för hundar.

2 200 Uppsalabor i åldrarna 12–90 år ingick i undersökningen som visar att fler utövar någon form av fritidsaktivitet oftare än då en liknande undersökning genomfördes 2015. Det gäller i alla åldrar, inte minst bland de allra äldsta, där närmare hälften av de svarande tränat på gym åtminstone någon gång under det senaste året.


Fitness och att träna på gym har störst andel utövare bland idrottsaktiviteter och har ökat markant i alla åldersgrupper sedan 2015. 40 procent i åldern 19–24 år tränar på gym en gång i veckan eller mer. I de äldsta grupperna, 50–65 år respektive 66-90 år, har antalet som anger att de utövar någon form av fitness ökat från 43 till 58 procent respektive från 33 till 49 procent.

Av de tolv aktiviteter som ökat med tio procentenheter eller mer sedan 2015 är tio uteaktiviteter. Det det kan till stor del bero på vädret. 2017/18 var en snörik vinter och våren/sommaren 2018 varm och torr, båda förutsättningar som inbjuder till utomhusaktivitet.


– Vi gläder oss åt att fler också bland de äldre är ute och rör på sig. Det är bra både för personen själv och för samhället i stort att vara fysiskt aktiv, eftersom det oftast leder till bättre hälsa, säger Josefine Åhrman, avdelningschef idrott och fritid.

Intresset för bollsport har ökat mest och i alla åldersgrupper sedan undersökningen 2015. Framförallt har intresset för fotboll ökat, vilket kan bero på att Sirius gick upp i Allsvenskan inför säsongen 2018 och att Sverige deltog i fotbolls-VM som pågick samtidigt som undersökningen genomfördes.


Fiske och skytte ökar och får en allt högre andel kvinnliga utövare, mot att tidigare varit helt dominerat av män. Ridsporten ökar även den, men är svår att mäta då många som bor i Uppsala rider i andra kommuner. Bland dans, musik och teater är det bara intresset för att spela ett instrument som har ökat sedan förra mätningen, ökningen är riktigt stor i grupperna över 50 år.

Att vara föreningsaktiv ligger i stort sett kvar på samma nivåer som 2015, och det är framförallt idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar som man engagerar sig i.


Andra fritidsaktiviteter som de allra flesta – i vissa fall över 90 procent – utövat åtminstone någon gång det senaste året är bland annat promenader, biobesök, restaurangbesök, sociala medier och att läsa böcker.


De svarande har även haft möjlighet att ange vad de önskar att kommunen ska satsa på framöver, och där anges till exempel fler badplatser, skidspår och ridanläggningar.