Alingsås bryter ny digital mark

Sedan 2013 har Alingsås kommun den digitala tjänsten FixaMinGata. Där kan invånare på ett enkelt sätt anmäla problem som behöver åtgärdas. Nu har Alingsås som första kommun i landet utvecklat tjänsten genom en integration med Infracontrol Online, vilket är ett av de största systemen för ärendehantering inom gata och park. Integrationen förenklar processen med att ta emot, behandla och återkoppla på de ärenden som anmäls genom FixaMinGata.– Detta blir ett bra sätt att få bättre överblick på saker och det blir också mycket enklare att kunna lägga egna arbetsordrar och felanmälningar eftersom vi använder Infracontrol Online även internt, säger Alingsås gatuchef Markus Thunberg.

Göran Westerlund är digitaliseringsansvarig på Alingsås kommun. Han berättar att arbetet med integrationen mellan FixaMinGata och Infracontrol Online startades för cirka ett år sedan och att det har pågått i etapper sedan dess.


– Vi bryter mark med den här integrationen och när flera andra kommuner som använder FixaMinGata ser att detta är möjligt kommer de att följa efter. Både de som är kunder till Infracontrol och de som har andra systemleverantörer, säger Göran Westerlund, som också tror att detta komma öka intresset för FixaMinGata.


Nästa steg för Alingsås kommun blir att utveckla den egna organisationen för att anpassa sig till integrationen mellan FixaMinGata och Infracontrol Online. Där ser Peter Öhrn, enhetschef på gatuenheten, både möjligheter och utmaningar framöver.

– Det kommer in många olika ärenden via FixaMinGata som inte bara rör gatuavdelningen, men nu ser jag en möjlighet att kunna styra ärendet till rätt mottagare på ett smidigt sätt via Infracontrol. Svårigheten ligger i att skapa rutiner så de olika förvaltningarna jobbar med sin del, och där har vi ett arbete framför oss, säger Peter Öhrn.


Han ser också en stor fördel med det nya systemet för det interna arbetet.


– Våra medarbetare som är ute i verksamheten och ser ett problem kan enkelt gå in och skapa ett ärende i en app. Därifrån kan vi snabbt lämna ut det till rätt personal för åtgärd, och systemet genererar också statistik som visar hur mycket problem det finns i nuläget.