Aktivitet, rörelseglädje och gemenskap på Stadium Sports Camp

Bowling och styrkesport är två nya inslag på sport- och upplevelselägret Stadium Sports Camp som just nu pågår för 24:e året i rad. Sedan starten har över 100 000 barn och unga deltagit i lägren.


7 500 barn och ungdomar har 25 sporter att välja mellan under årets Stadium Sports Camp i Norrköping och Halmstad. Foto: Stadium

Sedan 1995 har barn, unga, idrottsledare och sommararbetande ungdomar fått ta del av aktivitet och kamratskap på Himmelstalundsfältet i Norrköping. För tre år sedan etablerades lägret även i Halmstad och där väntar deltagarrekord igen med närmare 1 300 deltagare. I år är det totalt 7 500 som har anmält sig till Sveriges största läger som växt med två sporter sedan i fjol, styrkesport och bowling. 54 procent av deltagarna är tjejer.


– Gymnastik är en av de mest populära sporterna och platserna tar slut fort. Här möter man verkligen ett uppdämt behov med ett breddupplägg som fokuserar på rörelse och glädje istället för prestation – precis som lägret i sin helhet. Hos oss finns ingen elitsatsning, alla är välkomna även om man inte prövat sporten tidigare, säger Johan Zahn, General Manager Stadium Sports Camp.

Förutom aktivet och glädje är gemenskap ett återkommande ord för Stadium Sports Camp. Tack vare tätt samarbete med stiftelsen Friends skapas en trygg och inkluderande kultur där alla är välkomna. Stadium Sports Camp är också en möjlighet för många till sommarjobb och 260 skolungdomar kommer i år att arbeta på lägret där över 1 200 lägerledare finns på plats. Tio ensamkommande flyktingbarn har också fått anställning.


Stadium Sports Camp erbjuder i år totalt 25 sporter där deltagarna väljer en huvudsport och varvar den med andra aktiviteter. Undantaget är de som väljer Multi där man testar flera sporter. Många av de traditionellt stora sporterna så som fotboll, ishockey och basket finns på plats men lägret har också plats för de lite mindre ”livsstilssporterna” som till exempel parkour, cheerleeding och klättring.

Lägret i Norrköping pågår i fyra veckor och i Halmstad två veckor. Återanmälningsfrekvensen är hög, 56 procent, och 400 friplatser har delats ut till de som inte har möjlighet att själva bekosta lägret. Cirka 30 procent av omsättningen beräknas gå tillbaka till de lokala föreningarna efter årets läger. 15 barn har valt Parasport på årets läger.