AI-lösning hjälper städer att skydda sina grönområden

Husqvarna presenterar nu HUGSI, Husqvarna Urban Green Space Index. Det är en AI-driven satellitlösning som hjälper beslutsfattare att övervaka grönområden i städer över hela världen och få reda på hur de mår.


Med en AI-driven satellitlösning, HUGSI, samlas fakta in för att övervaka och driva utvecklingen till ännu grönare städer. Foto: Husqvarna

Grönområden i städer förbättrar luftkvaliteten, hanterar regnvatten och översvämningar samt bidrar till invånarnas fysiska och mentala hälsa. I takt med att urbaniseringen fortsätter är det viktigt att övervaka förhållandet mellan de grå och gröna områdena.


Genom att tillämpa tekniker för datorseende och djupinlärning via satellitbilder, avslöjar HUGSI information och insikter om det grönområdenas nuvarande tillstånd, den historiska utvecklingen av vegetationen och den kringliggande stadsmiljön. Detta gör det möjligt att ta reda på hur gröna städerna verkligen är och om förtätningen minskar mängden urbana grönområden.


– Med HUGSI vill vi fästa uppmärksamheten på hur viktigt det är med grönområden och ge beslutsfattare möjlighet att skydda allt grönt i våra städer genom att förse dem med obestridliga fakta. En digitalisering av förvaltningen av grönområden gör det möjligt att på ett förutsägbart sätt kunna underhålla parker, förbättra fritids- och miljövärden samt öka driftseffektiviteten, säger Anders Johanson, CTO, Husqvarna Group.

Med hjälp av HUGSI har ett index för 2019 upprättats över alla C40-städer* samt Bryssel (Belgien), Marseille (Frankrike), Genève (Schweiz) och Göteborg (Sverige). 98 städer i 51 länder är rankade på ett antal Green Key Performance Indicators (KPI):

  • Högsta procentandel av grönområden i staden.

  • Bästa välmående för vegetationen.

  • Högsta andel av en tätort som är täckt av gräs och buskar lägre än 1 meter.

  • Högsta andel av en tätort som är täckt av träd och buskar högre än 1 meter.

  • Bästa spridning av grönområden.

  • Mest grönt utrymme per capita.


Bland de rankade är Durban i Sydafrika den grönaste staden följd av Rio de Janeiro i Brasilien och Austin, USA. Dessa tre städer får alla höga poäng när det gäller procentandelen grönytor i kombination med stor spridning av grönområden och vegetationens goda hälsa. I Europa ligger Genève, Schweiz högst i rankingen.


– Men vi tror också att alla städer i indexet är vinnare. Med denna nya mätmetod får de den fakta som behövs för att övervaka och driva utvecklingen för en ännu grönare och sundare utveckling av sina städer. Förhoppningsvis kan även andra städer hitta inspiration genom HUGSI-indexet och börja sin resa mot grönare stadsmiljöer, säger Anders Johanson.


Den fullständiga HUGSI-datauppsättningen på regional- och stadsnivå finns på www.hugsi.green.


* C40 (Cities Climate Leadership Group) är ett nätverk av storstäder runt om i världen som arbetar med miljö- och klimatfrågor och för en hållbar utveckling.