63 mil lång cykelled blir verklighet runt Vänern

Snart kommer det vara möjligt att cykla runt Vänern på en sammanhållen cykelled. Cykelleden kommer att få namnet Vänerleden och bli cirka 63 mil lång. Ambitionen är att leden ska bli Sveriges femte nationella cykelled och ansökan har skickats in till Trafikverket för att få leden granskad och godkänd.