63 mil lång cykelled blir verklighet runt Vänern

Snart kommer det vara möjligt att cykla runt Vänern på en sammanhållen cykelled. Cykelleden kommer att få namnet Vänerleden och bli cirka 63 mil lång. Ambitionen är att leden ska bli Sveriges femte nationella cykelled och ansökan har skickats in till Trafikverket för att få leden granskad och godkänd.


#vänerleden #vänernrunt #cykelled #nationellcykelled #destinationläckökinnekulle #cykelsemester
Den nya sammanhållna Vänerleden bjuder på en mängd kultur- och naturupplevelser längs sina 63 mil. Vissa av sträckorna används redan idag som cykelled medan andra är nya. Foto: Destination Läckö-Kinnekulle AB

Arbetet med att koppla samman cykelleden görs av samarbetsorganisationen Vänersamarbetet tillsammans med alla 13 kommuner runt Vänern inom ramen för projektet Lake Vänern Grand Tour.


– Det känns otroligt kul att vi kommit så här långt med arbetet med leden. Alla kommuner har varit mycket engagerade och kontakter med väghållare har flutit på bra. Målet är att vi ska ha en nationell led klar för invigning under 2021 om allt går som det ska. Då blir leden den femte nationella cykelleden i Sverige, säger Madeleine Norum, projektledare för Lake Vänern Grand Tour.

Längs Vänerleden finns badstränder, kulturupplevelser och naturfenomen som inte finns någon annanstans i Sverige. Cyklisterna kommer att färdas på separerade cykelvägar, lågtrafikerade asfalterade vägar och grusvägar genom skärgårdslandskap, skogslandskap och åkermark. Vissa av sträckorna kan kombineras med båt, då båtbussarna till Grums, Hammarö, Karlstad och Kristinehamn passerar i närheten av leden.


Vänerleden byggs upp kring fyra etapper där varje etapp är mellan 10 och 18 mil.


 – Vi tror att med den trend vi ser på ett ökat intresse för cykelturism kommer cykelleden att bidra till att fler upptäcker vår fantastiska sjö och det som finns att upptäcka runtom den, säger Anna Ohlin Ek, vd, Destination Läckö-Kinnekulle.


I sommar erbjuds alla som bor kring Vänern att testcykla leden. Testcyklisterna får tillgång till en presentation av sträckan, karta och ett formulär att fylla i under sina turer. Ytterligare en testomgång genomförs i augusti.