3,5 miljoner till interaktiv aktivitetsplats

P A R K Boverket beviljar AB Kristianstadsbyggen stöd med 3 500 000 kronor till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Planen är att skapa en unik aktivitetsplats i området Gamlegården i Kristianstad med olika delar för lek, umgänge och möten för alla åldrar.


Aktivitetsplatsen kommer att innehålla en stor lekplats för barn i unga åldrar. För de något äldre barnen köps modernare interaktiva lekredskap in, till exempel dj-bord och en dans- och musikmaskin.


– De interaktiva lekredskapen kombinerar nutidens dataspel med utomhuslek och fysisk aktivitet och som kan få barn och unga att röra på sig mer, säger Helena Lundahl, kommunikatör ABK.

Det planeras också för olika träningsredskap riktat till vuxna och äldre för att träna upp motorik och balans. På den lugnare delen av aktivitetsplatsen kommer det finnas möjlighet för fika och umgänge.


– Detta är våra tankar med utemiljön och aktivitetsplatsen men det är viktigt för oss att innehållet tas fram tillsammans med boende och andra intresserade, säger Helena Lundahl.


Syftet med projektet är att öka integrationen och förståelsen mellan människor.


– Vi vill öka möjligheterna för människor att mötas, säger Helena Lundahl. Inte bara mellan olika kulturer och bakgrunder, utan också mellan äldre och yngre besökare.


I projektet ingår också att ta fram ny belysning längs med promenadstråken till aktivitetsplatsen för att öka trygghetskänslan och att aktivitetsplatsen ska kunna användas även under de mörka delarna av året.

Utemiljön, aktivitetsplatsen och den nya belysningen planeras vara klara senast den 31 augusti 2019.