20 miljoner kronor för att utveckla idrott för äldre

Bland nyheterna i regeringens höstbudget finns 20 miljoner kronor till idrottsrörelsen för att utveckla idrott för äldre. Tanken är att fler äldre ska ha möjlighet till ett rikt socialt liv med rörelse och gemenskap. Det handlar om att bryta ensamhet och bygga ett starkare samhälle.


Att röra på sig i alla åldrar förebygger skador och bidrar till bättre fysisk och psykisk hälsa.

– Detta besked är mycket glädjande. Vi vet att effekten av träning för äldre är stor – idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden, minskar risken för skador och bidrar till socialt sammanhang och gemenskap säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.


Samhället behöver göra mer för att stimulera äldres fysiska aktivitet men också försöka nå fler äldre som av olika orsaker inte rör på sig. Det krävs bättre tillgänglighet till olika mötesplatser, rimliga träningsavgifter inte minst för de med låg inkomst och att kunna bygga upp en struktur för att få äldre som inte sysslar med fysisk aktivitet att komma igång med det.

– Det är både viktigt och roligt att regeringen ser idrottsrörelsens potential i att få äldre i rörelse, hålla krämpor borta och möjligheten att få uppleva gemenskap och glädje. Dessutom vet vi att en långsiktig satsning på äldres hälsa är en investering för sjukvården när fler äldre kan hålla sig friska. Det är roligt att det tålmodiga gemensamma påverkansarbetet från idrottsrörelsen och pensionärsorganisationerna har gett resultat, säger Björn Eriksson.