Omtag gav öppet, inkluderande och respektfullt klimat

Uppdaterat: 31 mars 2020

Hufvudsta Ridklubb tilldelas RF-SISU Stockholm utmärkelse Årets barn- och ungdomsförening 2020. Ett genomgripande värdegrundsarbete har resulterat i ett öppet, inkluderande och respektfullt klimat i föreningen.


#tryggidrottsmiljö #hufvudstaridklubb #rfsisustockholm #åretsbarnochungdomsförening
Det är oerhört viktigt att kunna känna sig trygg i sin förening. Hufvudsta Ridklubb har det senaste året lagt ner mycket arbete på att skapa en trygg idrottsmiljö för sina medlemmar och det har givit stor utdelning. Foto: Yvonne Zimmerlif, Pixabay

För ett år sedan såg Hufvudsta Ridklubb ett stort behov av ett omtag för ett varmare och mer inkluderande klimat i föreningen.


– Mycket har hänt sedan vårt senaste värdegrundsarbete för fem år sedan, framför allt hur mycket barn och ungdomar använder sociala medier. När vi gjorde vårt senaste värdegrundsarbete pratade vi om vikten av goda förebilder. Nu är de barnen äldre och det har kommit nya barn och nya konstellationer, säger ordförande Anna-Karin Persson.

– Hur barnen använder sociala medier i dag har ökat vikten av föräldrar och ledares medvetenhet hur detta påverkar barnen positivt och negativt. Nästan alla är på sociala medier och mycket utgår från det. Många är beroende av att bli bekräftade på nätet hela tiden.


I inledningen av värdegrundsarbetet hölls en workshop tillsammans med 50 barn och 30 föräldrar. Några av de punkter som lyftes var:

  • Vi lämnar ingen utanför utan bjuder in till gemenskap

  • Vi vågar säga ifrån om vi ser något som inte känns bra

  • När andra lyckas är vi glada för deras skull och visar det

  • Behandla andra som du vill bli behandlad själv

  • Det är ingen ursäkt att vara vuxen om man uppför sig illa


Ett år efter nystarten har mycket förändrats.


– Stämningen är väldigt bra och det är stor skillnad mot förra året. Det är ett öppnare klimat, om något händer drar vi inte på saker. Lägger någon upp en bild på Instagram som inte känns bra ska man sms:a direkt. Får man inte tag på den personen så ska man kontakta en ledare. Det som händer på nätet är utanför vår kontroll, men det måste ändå hanteras för det rör barn och ungdomar som är hos oss, säger Anna-Karin Persson.

I samverkan med Stockholms läns Ridsportsförbund och RF-SISU Stockholm har föreningen fått hjälp att ta fram värdegrunden som utgår från Riksidrottsförbundets material Skapa trygga idrottsmiljöer. Det omfattande arbetet kommer även att erbjudas andra föreningar via Ridsportsförbundet.


Juryns motivering till utnämningen lyder: ”Genom delaktighet och inflytande från barn och ungdomar har Hufvudsta Ridklubb uppdaterat sin värdegrund. Arbetet har gett ett öppet, inkluderande och respektfullt klimat i föreningen, från snacket i sadelkammaren till inlägg i sociala medier som är en stor del av barn- och ungdomars liv i dag. Föreningens ambitiösa och medvetna arbete som lett till en stor positiv förändring visar på ett modernt tänkande och ett agerande som behövs för ett mer inkluderande klimat. Nu tilldelas Hufvudsta Ridklubb RF-SISU Stockholms utmärkelse Årets barn- och ungdomsförening”.


Att inkludera barn och ungdomar är en självklarhet i Hufvudsta Ridklubb.


– Vi har en väldigt aktiv ungdomssektion och ordföranden är med i ridklubbens styrelse och vet allt om vad som händer på klubbnivå. Vi har mycket teambuilding, det breddar känslan av samhörighet, ökar gemenskapen och det minskar risken för skitsnack, säger Anna-Karin Persson.

Prissumman på 10 000 kronor kommer att gå till föreningens barn- och ungdomsverksamhet.


– Jag är jättestolt att vi gjort detta jobb. Jag känner en stor skillnad på stämningen nu mot för ett år sedan då vi började. Det är ett mer öppet, inkluderande och respektfullt klimat i föreningen, säger Anna-Karin Persson.