Öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning

Stadionområdet ska bli ett av Malmös främsta områden för idrott, utbildning, evenemang och hälsa. Samtidigt som planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen beslutades också att utreda stadens behov av simhallar.


På Stadionområdet i Malmö finns även Stadion som invigdes till fotbolls-VM 1958. Foto: Jorchr (CC BY-SA 3.0)

Stadionområdet har sedan 1950-talet varit en viktig del av Malmös idrottsliv och en viktig symbol för staden. Under årens lopp har området utvecklats och förändrats, inte minst genom tillkomsten av den nya Stadion 2009. Omvandlingen som nu är på gång kommer att göras i etapper och området kommer att vara fullt utbyggt först år 2030.


Stadionområdet ska även fortsatt vara en öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning. I ett första skede handlar det om att bygga ut Malmö Idrottsgrundskola och Annebergsskolan samt anlägga en sporthall, multihall och en gymnastikhall.


– Det är glädjande att trafiken får ta ett kliv tillbaka för att göra plats åt barns hopp och lek. Samtidigt värnar vi den biologiska mångfalden genom att rädda det gröna ekostråket mellan Bunkeflo strandängar och Pildammsparken, säger Måns Berger (MP), tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsen och tillförordnad gruppledare.

Utöver att godkänna planprogrammet har kommunstyrelsen beslutat att utreda Malmös behov av simhallar utifrån föreningslivets önskningar, simundervisning och evenemang. Storleken på den planerade simarenan på Stadionområdet ska också ses över. Man beslutade även att utreda förutsättningarna för att bygga en friidrottsarena och fler bostäder.


– Den tidigare simutredningen har några år på nacken. Sedan dess har Malmö vuxit och utvecklats. Därför är det rimligt att vi på nytt ser över hur behoven och önskningarna ser ut för att på bästa sätt säkerställa Malmöbornas möjligheter till simundervisning, motion och evenemang, säger Frida Trollmyr (S), kultur- och fritidskommunalråd.