Ökade kunskaper ska stärka föreningar

Allt fler föreningar i Göteborg saknar tillräcklig kunskap om hur man driver en demokratisk förening. Därför har de också svårt att leva upp till de krav som Göteborgs Stad ställer för att en förening ska få bidrag. De brister som finns kan till exempel vara att föreningen inte har tillräckliga årsmöteshandlingar, saknar väsentliga delar i sina stadgar eller inte vet vilket ansvar en styrelse har. Den bristande föreningskunskapen finns inte bara hos nybildade föreningar.


Från och med 2019 görs därför flera insatser för att stärka föreningskunskapen hos Göteborgsföreningarna.

Föreningar ska erbjudas fler kostnadsfria utbildningar i grundläggande föreningskunskap, framför allt för föreningar med annan verksamhet än idrott.
Det blir obligatoriskt för föreningar att gå en kurs i grundläggande föreningskunskap för att bli bidragsgodkänd.
Det ska bli möjligt för föreningar att söka bidrag för att utveckla sina grundläggande föreningskunskaper.

Tidigare i år har idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg också beslutat om att skapa en föreningspool för att öka det administrativa stödet till föreningslivet. Föreningspoolen ska framför allt stötta föreningarna i att söka och redovisa bidrag, grundläggande ekonomi samt föreningskunskap.


Som ett första steg i att förverkliga detta startas ett pilotprojekt under 2018–2019 som ska stötta föreningar i Angered och Östra Göteborg, två socioekonomiskt utsatta områden.