Ökade kunskaper ska stärka föreningar

Allt fler föreningar i Göteborg saknar tillräcklig kunskap om hur man driver en demokratisk förening. Därför har de också svårt att leva upp till de krav som Göteborgs Stad ställer för att en förening ska få bidrag. De brister som finns kan till exempel vara att föreningen inte har tillräckliga årsmöteshandlingar, saknar väsentliga delar i sina stadgar eller inte vet vilket ansvar en styrelse har. Den bristande föreningskunskapen finns inte bara hos nybildade föreningar.