Årstabergsparken nominerad för bästa landskapsarkitektur

Bland de nominerade till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur finns Årstabergsparken, ritad av Nyréns Arkitektkontor. Spridda naturmarksytor bland bebyggelsen har länkats ihop till en park med flera olika målgrupper.


#årstabergsparken #landskapspriset #nyrensarkitekter
Rutschkanan i Årstabergsparken är minst sagt spektakulär. I parken finns också träkojor, utkikstorn, lugna platser med mera. Foto: Andreu Taberner, Nyréns Arkitektkontor

År 2013 fick Nyréns uppdraget att göra en ny bergspark av de naturmarksytor som blivit över efter att bebyggelsen i Årstadal i Stockholm tagit sitt. Ytorna var splittrade och de branta bergen gjorde dem svåra att nå. Ambitionen har varit att tillgängliggöra parken och skapa en tydligare orientering med en variation av mötesplatser och funktioner.


Parken har många olika målgrupper och här finns såväl ordnade lekplatser och skogskojor som utsiktstorn, skyddande skärmtak, lugna platser – och höghus för tornseglare.

– Årstabergsparken är ett speciellt uppdrag på många sätt, inte minst med tanke på dess storlek. Vi är många på Nyréns som varit involverade under årens lopp och vi har tillbringat mycket tid på platsen. Jag tror delvis att det har varit en framgångsfaktor för slutresultatet, berättar Petra Lindeqvist, uppdragsansvarig landskapsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor.


Juryns motivering till nomineringen lyder bland annat: ”Årstabergsparken är en karaktärsfull park med hög kvalitet. Projektet sätter fingret på frågan om barns plats i den allt tätare staden – den nya parken på berget kompenserar en brist på grönska och lek i stadsdelarna nedanför.”

– Genom en mycket god utformning har parkens olika spridda delar länkats samman. Parken ger möjlighet till både fri lek och naturupplevelser och är ett omväxlande och bra komplement till den täta staden på kajen, säger Britt Berntsson, ansvarig landskapsarkitekt Exploateringskontoret Stockholms stad, som är beställare till parken.


Vinnaren av Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur utses i samband med Arkitekturgalan den 10 mars 2020 i Stockholms Konserthus.


Övriga nominerade är:

  • Farsta strandbad Bryggan, Stockholm. Karavan landskapsarkitekter

  • Gravitational Ripples, Stockholm. Lea Porsager, konstnär och koncept, Søren Assenholt, konstnär och byggledare, Rasmus Strange Thue Tobiasen, arkitekt, och Synnøve B. Brøgger, psykolog

  • Jaktgatan och Lövängsgatan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. AJ Landskap