Årets Idrottslärare får eleverna att dansa

Svenska Idrottslärarföreningens pris Årets Idrottslärare 2019 går till Carina Ödman, idrottslärare vid Fridaskolan i Göteborg. Carina Ödman är en lärare som är engagerad i hela skolan och varje fredag får hon 250–400 elever att dansa tillsammans.

#åretsidrottslärare #idrottslärare #skolidrott
Carina Ödman, lärare i idrott och hälsa i Göteborg, mottog priset som Årets Idrottslärare av Rami Aro, ordförande för Svenska Idrottslärarföreningen. Carina Ödman är engagerad i hela skolan och har bland annat initierad en fredagsdans där 250–400 elever deltar. Foto: GIH/Louise Ekström

Årets Idrottslärare Carina Ödman har under hela sitt yrkesliv varit lärare i idrott och hälsa för lågstadiet.


– Jag ser rörelseglädjen i de elever jag undervisar, vilket är fantastiskt roligt. Jag ser det även som mitt uppdrag att göra lektionerna så lustfyllda att alla vill och kan delta. Alla ska lyckas utifrån sin egen förmåga och eleverna ska känna att de tar ansvar för sin utbildning inom ämnet, säger Carina Ödman.

Carina Ödman engagerar sig i hela skolans elever och har initierat en dans varje fredag eftermiddag. Eleverna dansar i en trappa som är en stor samlingssal där de även har föreläsningar.


– Varje fredag dansar mellan 250 och 400 elever. Många elever har önskemål på vad vi ska spela och det är häftigt att se så många elever följa de gemensamma dansrörelserna.


Rami Aro är ordförande för Svenska Idrottslärarföreningen:


– Det är alltid lika inspirerande att ta del av nomineringarna till Årets Idrottslärare då dessa lärare gör något extra för sina elever. Det utvecklar även mig i min arbetsroll som lärare i ämnet. Carina lyckas med att inspirera sina elever till att ta ansvar över sin utbildning och få ett livslångt intresse för rörelse och hälsa.


Nomineringen från Carina Ödmans kolleger lyder:

Carina har genom sitt sätt att engagera och inspirera elever till rörelse inte bara ökat motivationen till ämnet idrott och hälsa, utan också fått elever och andra pedagoger att se vinning i att ha rörelse som en naturlig del i vår organisation. Carina är eldsjälen bakom skolans fredagsdans, där över 200 elever dansar varje vecka. Utöver detta har hon i andra ämnen än just idrott och hälsa fått eleverna att inse att rörelse är en väg till kunskap. De har gått så långt att eleverna själva önskar rörelsepauser. Carina har ständigt nya idéer på gång och ser också till att förveckla dem. Idéer och tankar som hon alltid kopplar samman med centralt innehåll och kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa.


Priset Årets Idrottslärare består av ett stipendium på 10 000 kronor.