Åre 2019 första alpin-VM att certifieras som hållbart

Åre 2019 är det första alpina världsmästerskapet någonsin att bli certifierat som ett hållbart event. Det är ett led i det hållbarhetsarbete som Åre 2019 gått in för och nu görs uppföljningen av hur väl organisationen följt certifieringen.


Lokal hållbarhet handlar även om att hålla rent i närmiljön och källsortera olika material. Foto: Christin Philipsson.

Ambitionen för Åre 2019 har varit att genomföra ett så hållbart alpint världsmästerskap som möjligt. Arbetet sträcker sig längre än till miljöfrågorna och omfattar även social och ekonomisk hållbarhet. En strategi har varit att ta vardagliga beslut som är mer hållbara än de traditionella lösningarna, hellre än att testa lösningar som kräver stora beteendeförändringar och därmed aldrig blir av.

Som ett led i hållbarhetsarbetet har Åre 2019 blivit certifierade enligt den internationella standarden för hållbara event: ISO 20121. Under VM-perioden följdes satsningen upp av representanter från RISE Research Institutes of Sweden.


– Vi är de som tittar på om företaget gör som man har planerat att göra utifrån standarden man valt och jobbar med. Vi hjälper till att se på det som gjorts och om det finns förbättrings- och utvecklingsmöjligheter, säger Sophia Engström, revisor på RISE, och fortsätter:


– Det finns vissa förbättringspunkter men i det stora hela är det ett, så här långt, väl genomfört evenemang där man verkligen har tagit det från strategi till operativ verksamhet. Det är jätteroligt att se – att det inte blir en pappersprodukt som man struntar i när det ska genomföras.

Ett exempel på Åre 2019’s åtaganden är att 50 procent av inköpen skulle göras utifrån hållbarhetskriterier som bestämdes av frågorna Var kommer det från?, Vem har producerat det?, Vad är det gjort av?, Vad är det förpackat i? samt Vad händer med det efter evenemanget?


Tanken är att det hållbarhetsarbete som gjorts inom ramen för ISO-certifieringen ska föras vidare till framtida evenemang. Den interna utvärderingen sker i mars.


– Vi är väldigt stolta över det vi åstadkommit, speciellt inom området fossilfria transporter och elproduktion. Vi är det första evenemanget som försöker sig på att vara fossilbränslefria och vi har lärt oss otroligt mycket, även om gränserna för vad som är möjligt. Den kunskapen kommer nu att gynna framtida evenemang! säger Riikka Rakic, hållbarhetsansvarig på Åre 2019.