Även skånska elever får en dag på snö

Svenska Skidförbundets aktivitet Alla på snö når hela vägen ner till Skåne. Där är snöresurserna inte alltid är garanterade men på Vallåsen skidanläggning, strax norr om skånska gränsen, välkomnas skånska skolelever i omgångar för att prova på alpin skidåkning under skoltid.


Under en Alla på snö-dag får barn i årskurs 4 pröva olika sätt att åka på snö, bland annat alpin skidåkning. Foto: Ulf Palm

Alla på snö är namnet på Svenska Skidförbundets satsning för att få fler barn och ungdomar att upptäcka skid- och snowboardåkning. Tillsammans med kommuner och skolor i Sverige bjuder de in fjärdeklassare till en för barnen kostnadsfri dag med olika aktiviteter på snö som längd-, alpin- och snowboardåkning.


– En Alla på snö-dag ger så mycket till så många barn som får chansen att pröva skidåkning. Det är många elever från Skåne som aldrig annars skulle få chansen att åka skidor. Så det är verkligen inspirerande och kul att vi tillsammans kan ge dem denna möjlighet, säger Jonas Andersson, ansvarig för alla grundskolor i Åstorps kommun.

För att ta hand om barnen och göra deras upplevelse så säker och lustfylld som möjligt har Svenska Skidförbundet utbildat ungdomar från Vipans gymnasium och REALgymnasiets Natur- och äventyrsprogram till Alla på snö-ledare som praktiskt stöttar och hjälper barnen under dagen medan de utvecklar sitt ledarskap. 


Dagen ger dem en möjlighet att ge fjärdeklassarna en positiv upplevelse som i sin tur kan leda till ett intresse för idrott, vilket ur samhällssynpunkt leder till minskat utanförskap, bättre hälsa, social gemenskap, bättre förståelse för varandras olikheter likväl som man lär känna varandras likheter, säger Palle Månsson, en av dem som utbildat gymnasieeleverna.

Genom att bjuda in fjärdeklassare från flera skolor inom kommunerna når Alla på snö även de barn och ungdomar som aldrig tidigare har prövat att åka på snö. Förhoppningen är att det leder till att fler upptäcker nyttan och glädjen med olika aktiviteter på snö och att det väcker ett intresse att röra på sig – som räcker livet ut.


– Jag upplever det som en fantastisk chans för våra elever. Spänningen byggs upp redan när de börjar prata om Alla på snö några veckor innan. När väl pjäxorna är på, då längtar de flesta ut i backen även om det fortfarande finns de som tvekar. Men efter cirka en timme, med de duktiga eleverna från gymnasieskolan som tar väl hand om dem, syns bara leenden, säger Jonas Andersson.


I år kommer preliminärt 23 000 barn från 52 kommuner att delta i en Alla på snö-dag.