Även landsbygden behöver mötesplatser

Fritidsnämnden i Umeå föreslår att nio föreningar får bidrag från Länsstyrelsens bygdeavgiftsmedel för att förbättra eller rusta upp sina mötesplatser.


– Det finns ett djupt engagemang hos många föreningar på landsbygden. Det känns väldigt kul att kunna möta upp och stödja deras arbete med att få till bra och funktionella mötesplatser. Nu är det upp till Länsstyrelsen att besluta om den fördelning av medel som vi föreslår, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.


Enligt kommunens förslag skulle föreningarna få bidrag om sammanlagt cirka 580 000 kr. Ytterligare 442 600 kr föreslås läggas i potten för utbyte av belysning av föreningsägda elljusspår.

– Vi ska vara en förenings- och idrottskommun som ser till hela kommunen, såväl staden som landsbygden. Det är viktigt att stötta föreningar och deras mötesplatser. Jag är nöjd över det förslag till fördelning av bygdemedel vi beslutat om idag, säger Tina Myhrberg (M), tillförordnad vice ordförande i fritidsnämnden.


Bygdeavgiftsmedel är ett stöd till de kommuner som har reglerade vattendrag. Medlen hanteras och beslutas av Länsstyrelsen. I Umeå kommun avsätts medlen till föreningslivet och det är fritidsnämnden som föreslår fördelningen.


Tillämpningsföreskrifterna för bygdeavgiftsmedel säger att medlen ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Stödet kan sökas av föreningar i Umeå kommun och gäller anpassningar av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning som har ett stort allmänintresse.