Är du säker på att du kan simma?

Sommarvädret gör att många människor vistas i närheten av sjöar och hav. Men hur står det egentligen till med simkunnigheten? Företaget YouGov har på uppdrag av Svensk Simidrott genomfört en undersökning som visar att 87 procent anser sig vara simkunniga, en minskning från 2016 då 89 procent ansåg sig simkunniga. 41 procent av de simkunniga tror dock inte att de kan simma mer än 200 meter i öppet vatten.


Foto: Svenska Simförbundet

87 procent av den vuxna befolkningen uppger att de kan simma i enlighet med definitionen för simkunnighet.* Tre av fyra uppger också att de kommer att spendera tid i närheten av vatten i sommar. Undersökningen visar att simkunnigheten inte skiljer sig nämnvärt mellan män och kvinnor. Däremot skiljer sig simkunnigheten beroende var i landet som man bor.


I huvudstadsområdet uppger 91 procent att de är simkunniga medan enbart 80 procent av de som bor på landsbygden kan simma.

Av de som anser sig vara simkunniga uppger en tredjedel att de inte klarar av att simma längre än 200 meter i öppet vatten (sjöar eller hav). Det är dessutom bara en av tre som simmar 200 meter i sträck årligen. Hela 21 procent uppger att de aldrig gör det.


– Det är oroande att simkunnigheten har gått ner i landet, och skrämmande att så få testar sina simkunskaper. Simkunnighet är en färskvara och vi vill därför uppmuntra alla att testa sin simkunnighet årligen, säger Christina Sandin, simkunnighetsansvarig på Svenska Simförbundet.

Svensk Simidrott anordnar under sommarmånaderna en rad aktiviteter där både vuxna och barn är välkomna att testa sin simkunnighet. Inom ramen för Svensk Simidrotts arbete med att manifestera allas lika rättigheter och värde kommer även simkunnighetsaktiviteter att anordnas på ett antal platser under Europride i samarbete med Stockholms Stad.


Av de simkunniga kan man även utläsa att 26 procent är intresserade av att gå en simkurs för att förbättra sin teknik. Många som kan simma skulle kunna effektivisera sin simning om de fick lite stöd och tips. Majoriteten av Svensk Simidrotts föreningar runtom i landet har idag kurser för både nybörjare och för de som kan en del, men som vill lära sig simma mer effektivt och energisnålt.


Av de som inte är simkunniga anger 39 procent att de är intresserade av att lära sig att simma, men det största hindret är att det känns pinsamt att börja som vuxen. En annan vanlig anledning är rädsla för vatten.

Av alla respondenter, både simkunniga och icke simkunniga, fanns ett stort intresse att lära sig crawl som första simsätt, om de hade lärt sig att simma idag. Svensk Simidrott vill att barn ska lära sig simma så tidigt som möjligt och att simkunnigheten upprätthålls under hela livet. De simsätt som är enklast och mest naturliga för små barn är crawl och ryggcrawl. Deras pedagogik handlar om att lära ut och träna crawl och ryggcrawl tills dess att barnen är mogna att kunna ta bröstsimsbentaget, som är en motoriskt mycket mer komplicerad rörelse. Målet är att barnen ska kunna behärska flera olika simsätt.


Att barn får lära sig simma är livsviktigt och ju tidigare barnen lär sig simma desto större möjlighet har de att kunna rädda sig själva i en nödsituation.

* För att definieras som simkunnig ska du kunna falla i vattnet, få huvudet under vattenytan och efter att du åter har tagit dig upp till ytan, simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Hela testet ska utföras på djupt vatten.