Älvstädande ungdomar letar mikroplast

Älvstädningen, som arrangeras av idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige för sjunde året, utökar och kommer i år ta vattenprover för titta på förekomsten av mikroplast. De älvar som städas av ungdomar från totalt cirka 90 föreningar är Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven.


Älvstädningen har hittills fokuserat på att plocka skräp som syns men i år utökas städningen med vattenprover för att undersöka förekomsten av mikroplaster i vattnen. Foto: Desirée Hylander

Ett urval av de idrottsföreningar som deltar i den årliga städningen kommer att ta vattenprover i tillägg till att de städar längs älvarna. Syftet är att öka kännedom om mikroplastens förekomst i våra vattendrag.


– Sedan starten 2013 har cirka 177 ton skräp hittills plockats längs och i älvarna. Det är en viktig insats för miljön, men Älvstädningen är också en viktig investering för att påverka ungdomars attityd kring nedskräpning på sikt, säger Linnéa Grahn, projektledare på Städa Sverige.

Hittills har Älvstädningen fokuserat på skräp som syns, men vid årets städning tar ungdomarna för första gången vattenprover för att även undersöka förekomsten av mikroplaster. Proverna tas på utvalda ställen längs älvarna med fokus på utlopp och tätbefolkade samhällen. Analysen av proverna görs dels av ett professionellt labb, dels av elever på Marina Läroverket.


– Hur stor risken är att vi hittar mikroplaster vet vi inte. Huvudsyftet med provtagningen är att uppmärksamma, lyfta fram och belysa mikroplasters eventuella förekomst, inte minst ur ett pedagogiskt utbildningssyfte för våra ungdomar, säger Linnéa Grahn.

Detta första år är provtagningen närmast att betrakta som stickprov med ambitionen att ta uppföljande prover för att på sikt få indikationer på hur förekomsten av mikroplaster utvecklas och fortsätta belysa mikroplastens konsekvenser i kretsloppet.


Projektet Älvstädningen går, liksom Städa Sveriges övriga verksamhet, ut på att engagera så många idrottsföreningar som möjligt att mot en ersättning till klubbens eller lagets kassa städa en älvsträcka. Förutom att det ger en positiv miljöeffekt innebär det ett stöd till svensk idrottsrörelse och en investering i ungdomars ansvarstagande för den gemensamma miljön.